Ludwig

Gislaveds Symfoniorkester
Niklas Sivelöv piano
Joachim Gustafsson dirigent

Orkesterns bidrag till 250-års firandet av Ludwig van Beethovens födelse blir en riktig festkonsert: uverture, soloverk och avslutningsvis en symfoni – Ödessymfonin.

Vi är så glada att åter få samarbeta med dirigenten, inspiratören och musikern Joachim Gustafsson. Som solist har vi nöjet att presentera en av de stora svenska pianisterna: Niklas Sivelöv.

 

Vi värnar publikens säkerhet

För att undvika trängsel har antalet platser begränsats och du kommer, i samband med att du bokar biljett, INTE kunna välja plats. Istället uppmanar vi dig som konsertbesökare att vara på plats i god tid före konsert. Senast 30 minuter före utsatt konserttid öppnas dörrarna in till Konsertsalen och våra konsertvärdar tilldelar dig och ditt sällskap en sittplats. Genom denna lösning undviker vi trängsel i stolsraderna. Sällskap placeras tillsammans, men avstånd hålls till övriga sällskap. Möjligheten att själv välja plats är ytterst begränsad, men givetvis tas hänsyn till dig som, på grund av fysiska begränsningar, har behov av särskild plats. Dina ytterkläder tar du med dig in i konsertlokalen. In- och utgång sker via tre entréer. Du går ut genom samma entré som du kom in genom.

Av praktiska skäl behöver orkestern ha en paus i mitten av konserten. Vi uppmanar dig att om möjligt, under denna tid, vara kvar på din anvisade plats och inte röra dig i lokalen.